Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na prahu třetího tisíciletí