Přenos výsledku výzkumu do učitelské praxe například u didaktiky matematiky