Reforma vzdělávání učitelů a výchova k občanství: dynamická kombinace