Přizpůsobení vzdělávací soustavy a systému přípravy na povolání