Začátek v profesi učitele a identita – symbolická inspirace