Možnosti učitele reagovat na individuální styly učení u žáků