Řízení škol jako faktor plurality a efektivnosti vzdělávání a výchovy