K současným diskusím o školství ve Spojených státech amerických