K přínosu etnografické metody v pedagogickém výzkumu