Vývoj pojetí regulace učení a výkonů v sociálně kognitivní teorii A. Bandury