Pasivita a průměrnost. Úvaha o důsledcích komunistické dehumanizace.