Výchovně vzdělávací metody v pedagogických dokumentech a didaktických materiálech gymnázia z hlediska systému vertikálních vazeb