První systematické dílo české pedagogiky druhé poloviny 19. století