Charakter vědy a některé aktuální otázky obsahu vyučování (Absolutizace rezultativní formy existence vědy)