Mezinárodní učitelské hnutí na počátku 20. století a boj Internacionály školských pracovníků za jednotu socialistického učitelského hnutí