Snahy československých učiteľov o poznanie sovietskej školy a pedagogiky v rokoch 1925-1930