Součinnost teorie a praxe při řešení nového obsahu všeobecně vzdělávacího školství