K vymedzeniu pedagogickej diagnostiky a jej miestu v pedagogike