Pedagogickopsychologické aspekty soudobého výchovně vzdělávacího procesu