Boj KSČ za socialistickou školu (k 40. výročí založení KSČ)