Plně rozvinout společenské poslání školy a učitele