K problému pojmu dovednosti a návyku v teorii vyučování