K novému pojetí hudební výchovy na základní devítileté škole