Některé otázky rozvíjení poznání dítěte předškolního věku