K otázke formovania mravných predstáv u detí staršieho školského veku