PALOUŠ, R., SVOBODOVÁ, Z. Homo educandus: filosofické základy teorie výchovy [Homo Educandus; Philosophical Foundations of the Theory of Education]