K otázce vztahu metodiky vyučovacích předmětů k dané odborné vědě