K problematice mentálního času jako objektivního vnitřního času lidských bytostí