Jazyk a verbální komunikace jako činitelé výchovně vzdělávacího procesu