Dynamika soustavy studijních oborů středních odborných škol