Stav, postavení a problémy pedagogicko-psychologické diagnostiky osobnosti žáka