K problematice programu výchovné práce na základní škole