Řešení teoretických a metodologických problémů v sovětské pedagogické literatuře