Dva varianty výchovy mládeže a dospelých v súčasnej etape vedeckotechnickej revolúcie