Vlivy sociálního statusu a materialistické hodnotové orientace na spokojenost se životem studentů středních škol