K některým teoretickým problémům zvyšování účinnosti vyučování v socialistické škole