K problematike ciela a zložiek komunistickej výchovy