Publisher and Editorial Board

The journal Speciální Pedagogika is published by:

It is directed by the editorial board:

 • doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D., předsedkyně
 • doc. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
 • doc. PhDr. Marie Černá, CSc.
 • doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, Ph.D.
 • doc. PaedDr. Ladislav Horňák, Ph.D.
 • PaedDr. Jindřich Kuja
 • doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.
 • prof. MUDr. Milan Lašťovka, DrSc.
 • prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc.
 • PaedDr. Zdena Michalová, Ph.D.
 • PaedDr. Petr Petráš
 • Mgr. Marie Schifferová
 • doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D.
 • Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
 • prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
 • prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
 • PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.

Editorial Team:

 • doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D., vedoucí redaktor
 • Mgr. Jana Jindrová, výkonná redaktorka
 • Mgr. Ivana Čechová
 • RNDr. Pavel Pešat, Ph.D.
 • PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.