Vydavatel a redakční rada

Časopis Speciální pedagogika vydává

Řídí redakční rada

 • doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D., předsedkyně
 • doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc.
 • doc. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
 • PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
 • PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
 • doc. PhDr. Marie Černá, CSc.
 • doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, Ph.D.
 • doc. PaedDr. Ladislav Horňák, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.
 • PhDr. Martina Malotová
 • PhDr. Jana Pešková, Ph.D.
 • prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
 • prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
 • doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.

Redakce

 • Mgr. Marie Komorná, vedoucí redaktorka
 • Mgr. Jana Jindrová, výkonná redaktorka
 • Mgr. Ivana Čechová
 • doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 • PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
 • PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D.
 • PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
 • RNDr. Mgr. Pavel Pešat, Ph.D.