Starší sdělení

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

V redakci časopisu proběhly v průběhu roku 2017 změny v personálním obsazení a jejich zavádění se bohužel neobešlo bez menších i větších obtíží a zdržení. Přijměte tedy prosím naši omluvu za zpoždění s vydáním dvojčísla 3–4 ročníku 2017 (distribuováno bude v březnu). Věříme, že toto zpoždění pochopíte a že i nadále našemu časopis zachováte svoji přízeň.

Za redakční radu časopisu Speciální pedagogika

Mgr. Marie Komorná