Publikační etika

Závazek redakce a vydavatele časopisu Speciální pedagogika k dodržování publikační etiky.

Časopis Speciální pedagogika programově dbá na dodržování nejvyššího standardu publikační etiky, a to explicitně tímto způsobem:

 1.  Autoři jsou zavazováni ke stvrzení:
  • že jimi předkládané texty jsou jejich původními díly, tj. že nejsou opsány ani částečně z jejich vlastních či cizích prací, a že pokud užili doslovné či parafrázované pasáže z vlastního díla, učinili tak s odkazem na toto dílo,
  • že se vyhnuli střetům jejich odborného zájmu se zájmy jiného charakteru.
 2.  Redakce zaručuje:
  • že recenzní řízení je vždy dvojitě slepé, tj. že autor nezná identitu recenzentů a totéž platí i naopak,
  • že pisatel a recenzent nepocházejí z jedné organizace či instituce,
  • že v případě věcných rozporů mezi recenzenty, recenzenty a autorem, autorem a redakcí je text podroben supervizi posuzovatele, který dosud do daného recenzního řízení nevstoupil,
  • že prokáže-li se u zveřejněného příspěvku autorské, redakční či editorské pochybení proti publikační etice, bude tento fakt v čísle nejblíže následujícím zveřejněn.
 3. Vydavatel zaručuje účinnou kontrolu dodržování výše uvedených pravidel.