Speciální pedagogika

ČASOPIS PRO TEORII A PRAXI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Vycházejí zpravidla 4 čísla v roce.

Rada pro výzkum a vývoj zařadila Speciální pedagogiku v roce 2008 do kategorie recenzovaných časopisů.

ISSN 1211-2720