Pokyny pro autory

Text je potřeba opatřit anotací, klíčovými slovy, souhrnem v češtině v rozsahu 1 normostrany, který dává redakce sama přeložit do angličtiny, přehledem literatury citované podle normy ISO 690, případně poznámkovým aparátem (netýká se diskuse, zpráv a recenzí).

Texty posuzují vždy dva recenzenti, recenzní řízení je anonymní.

Bližší pokyny k citacím uvádějí Pravidla pro bibliografické citace – aktualizace říjen 2008, která najdete na www.pedf.cuni.cz v rubrice Rychlé odkazy, Knihovna a podrubrice Informační vzdělávání.

Rozsah příspěvků je limitován následovně (včetně bibliografie):

  • stati a výzkumná sdělení 15 normostran (tj. 27 000 B),
  • přehledové studie do 40 normostran (tj. 72 000 B), tyto studie jsou vyžádány redakcí,
  • diskusní příspěvky 12 normostran (tj. 21 600 B),
  • zprávy a recenze 5 normostran (tj. 9000 B).

Strana (normostrana) má 30 řádků o 60 úhozech (tj. 1800 B). Při překročení délky příspěvků redakce zpravidla vrací práce autorům ke zkrácení.

K textu je vhodné připojit na zvláštním listě údaje o autorovi (jméno se všemi tituly, adresa bydliště, pracoviště, telefon, e-mail).

Texty přijímá redakce v tištěné podobě a na disketě nebo CD s vyznačením odstavců, tučného písma, kurzívy atd. Mohou být zaslány též jako příloha elektronickou poštou na adresu: specialni.pedagogika@pedf.cuni.cz.

Můžete použít textové editory pracující pod WINDOWS, pro naši počítačovou techniku je nejvhodnější textový editor MICROSOFT WORD, verze nerozhoduje.

Text je třeba psát průběžně, řádky nezarovnávat. Klávesu ENTER používejte pouze na konci odstavce.

Obrázky a tabulky by měly být vloženy do textu na místo, kde je chcete mít. Obrázky je ale nutné zároveň zaslat jako samostatné dokumenty (vložením do textu je obrázek nevratně kvalitativně znehodnocen). Vhodné formáty (koncovky) obrazového dokumentu jsou jpg, tiff nebo psd v rozlišení nejlépe 300 dpi.

Při tvorbě grafů mějte prosím na paměti, že tisk není barevný, a volte takové odstíny, které po převodu do šedé škály nesplynou v jeden. Nejlepší je grafy ukládat v černobílé verzi.

Nevyžádané rukopisy redakce nevrací a nehonoruje.

Děkujeme za respektování pokynů, kterým přispějete ke zpružnění recenzního řízení a vzájemného kontaktu mezi autorem a redakcí.