Centrum tvorby didaktických testů a psychometrického modelování

New article

published in Learning and Instruction

Martinkova and Hladka

presented workshop at AEA-Europe in Lisbon

PsychoCo

CEMP organized International workshop PsychoCo 2019 in Prague.

O projektu

Centrum tvorby didaktických testů a psychometrického modelování (Center for Educational Measurement and Psychometrics, CEMP) je jako projekt PRIMUS vedený pod
Ústavem výzkumu a rozvoje ve vzdělávání
 a 
financovaný Univerzitou Karlovou a Pedagogickou Fakultou UK.

Projekt pokrývá metodologii analýzy znalostních testů, od tradičních přístupů až ke složitějším latentním modelům. Jedním z hlavních témat výzkumu je analýza rozdílů mezi skupinami (danými např. pohlavím, krajem, typem studované školy, etnickou příslušností, rodným jazykem aj.) v odpovědích na položky znalostních testů a v dalším hodnocení ve vzdělávání. 

V rámci projektu jsou vyvíjeny nové psychometrické metody, jejichž vlastnosti jsou ověřovány simulačními studiemi. Nové i již existující metody jsou zpřístupňovány širší odborné veřejnosti pomocí volně šiřitelného softwaru.

Metody jsou aplikovány na reálná data z maturity, přijímacích řízení aj. Analýzou reálných dat z testování studentů a dalším rozborem rozdílů mezi skupinami se projekt snaží přispět k efektivnějšímu vzdělávání.