Čvn 032020
 

Doktorský kurz SROVNÁVACÍ PEDAGOGIKA
Vedoucí kurzu: prof.PhDr. Eliška Walterová, CSc.
ZS 2020/2021

Kurz se koná vždy v úterý v M209.
Termíny:
13.10. : 9,00 – 13,00
27.10. : 9,00 – 17,00
10.11. : 9,00 – 17,00
24.11. : 9,00 – 13,00
15.12. : 9,00 – 17,00

Počítá se vždy s 0,5 hod. přestávka na oběd.
Přihlášky zasílat do 15.9.2020
email: petra.vnukova@pedf.cuni.cz

Úno 072020
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na seminář prezentující výsledky akčních výzkumů, které vzešly ze spolupráce deseti dvojic učitelů MŠ, ZŠ a SŠ a akademických pracovníků PedF UK. Akční výzkumy byly realizovány v rámci projektu Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006965.

Seminář se uskuteční 13.-14. února od 15:00 v učebně M103, PedF UK, Myslíkova 7, je také možné účastnit se jenom vybraných prezentací.

Podrobnější program naleznete v příloze.

Prosíme Vás o přeposlání této pozvánky kolegům, pro které by seminář mohl být zajímavý a také o registraci zájemců o účast na adrese jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz.

S přáním hezkého dne

David Greger a Jaroslava Simonová

ÚVRV PedF UK Praha

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání

Myslíkova 7

110 00 Praha 1

Led 292020
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na odborní seminář ÚVRV věnovaný primárnímu vzdělávání na Novém Zélandu. Na semináři vystoupí Ph.D. Marek Tesar.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 13. února od 10:00 v posluchárně M103, PedF UK, Myslíkova 7.

Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce.

Prosíme Vás o registraci do 10. února na e-mailové adrese jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz.

S přáním hezkého dne

Jaroslava Simonová