Kvě 182024
 

Ve dnech 1.-8. května 2024 se členové našeho Ústavu, kteří se zaměřují na zkoumání stínového vzdělávání, setkali se svými kolegy z Institute of Intercultural Psychology and Education, Faculty of Education and Psychology, Eötvös Loránd University v Budapešti.
Tým pod vedením profesora Jánose Győriho se ve svém výzkumu v rámci výzkumné skupiny Relation between shadow and public education zaměřuje zejména na specifika stínového vzdělávání v Maďarsku a v Číně.
Během výměnného pobytu jsme společně sdíleli informace o podobě a specifických rysech stínového vzdělávání v našich zemích a metodologických výzvách, na které při jeho zkoumání narážíme. Studentky v doktorském studiu měly příležitost představit své výzkumné záměry a získat cennou zpětnou vazbu od zahraničních kolegů. Návštěva byla výbornou příležitostí navázat těsnější vztahy s výzkumníky v našem regionu a zahájit užší spolupráci na výzkumných projektech a společných výstupech nejen v rámci Visegradské skupiny.

Český a maďarský tým výzkumníků stínového vzdělávání
Lis 232023
 

Naše pracovnice Mgr. Eva Potužníková, Ph.D. obdržela cenu za mimořádné výsledky ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti související se studiem. 

Přínos disertace dr. Potužníkové s názvem “O měření přidané hodnoty ve vzdělávání” spočíval mimo jiné v dovedení do aplikace ve formě výrazného vylepšení reportování výsledků z testování České školní inspekce ke školám. Nově totiž sleduje sociální složení žáků. Výsledky této naší spolupráce se dostaly do téměř každé základní školy. 

Blahopřejeme k získání této prestižní ceny a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Více info o předávání cen zde:
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/tiskove-zpravy

Lis 132023
 

Přijímací řízení na střední školy v uplynulém školním roce bylo provázeno velkou mediální pozorností a dotklo se intenzivně mnoha žáků devátého ročníku a jejich rodin.

Výzkumníci z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Národního institutu SYRI proto ve spolupráci se Středočeským krajem a hlavním městem Prahou zrealizovali výzkum s cílem zmapovat průběh a výsledky přijímacího řízení na střední školy.

Kompletní zpráva s hlavními zjištěními z tohoto výzkumu je ke stažení zde.