Výzkumné projekty

 

Výzkumnou činnost realizuje  ÚVRV v rámci řešení výzkumných a rozvojových projektů podporovaných Ministerstvem školství ČR, Grantovou agenturou ČR a evropskými výzkumnými projekty. V letech 2006 až 2011 řešil ústav integrovaný projekt Centrum základního výzkumu školního vzdělávání, jehož byl koordinátorem a v němž úzce spolupracoval s Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Od roku 2012 pak ústav řeší dva velké a řadu menších výzkumných projektů (seznam viz níže). Ústav je spouřešitelem Centra excelence financovaného v rámci soutěže GA ČR, který realizuje první rozsáhlý a dlouhodobý longitudinální výzkum ve vzdělávání v ČR. Projekt označujeme stručně zkratkou CLoSE – Czech Longitudinal Study in Education. V tomto projektu spolupracujeme s CERGE-EI  NHÚ AV ČR, kde je hlavním řešitelem projektu prof. J. Švejnar a dále s Národním vzdělávacím fondem (doc. Jiří Večerník). Dalším významným projektu je vnitrouniverzitní projekt na podporu excelence, tzv. projekty UNCE (Univerzitní centra excelence), který nese název Centrum výzkumu základního vzdělávání. Na tomto projektu úzce spolupracujeme s dalšími pracovišti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a to s Katedrou matematiky a didaktiky matematiky, Katedrou českého jazyka a Katedrou psychologie.

Mezi aktuálně řešené projekty patří:

Poptávka rodičů po stínovém vzdělávání: kontexty, procesy, determinanty a konsekvence (2022-2024)

Žádané školy: Podmínky volby základní školy ve venkovském prostoru (2020-2022)

PRIMUS: Meta-research in education (2020-2022)

Pro přehled ukončených projektů ÚVRV klikněte ZDE.