Zpráva z výzkumu – Skrytá poptávka žáků a rodičů po SŠ?

 

Přijímací řízení na střední školy v uplynulém školním roce bylo provázeno velkou mediální pozorností a dotklo se intenzivně mnoha žáků devátého ročníku a jejich rodin. V důsledku demografického vývoje se počet žáků končících základní školu meziročně zvýšil o 12 %, přičemž ve Středočeském kraji vzrostl o 15 % a v Praze dokonce o 20 %. Při daných kapacitách středních škol se řada žáků i jejich rodičů pochopitelně obávala, že v silnější konkurenci nemusejí být na žádanou střední školu přijati, a do jejich rozhodování vstoupilo strategizování se snahou vyhnout se neúspěchu v prvním kole přijímacího řízení a nejistotě, zda se vůbec na nějakou střední školu dostanou.

Bylo tak zřejmé, že podané přihlášky nelze vydávat za poptávku rodičů a dětí po typech středních škol a že potřebujeme další výzkumná data pro odhalení jejich skutečných plánů na další vzdělání po základní škole, které lze dále zohlednit při vytváření kapacit středních škol.

Výzkumníci z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Národního institutu SYRI proto ve spolupráci se Středočeským krajem a hlavním městem Prahou zrealizovali výzkum s cílem zmapovat průběh a výsledky přijímacího řízení na střední školy.

Dotazníky na konci června 2023 vyplnilo 4934 žáků 9. ročníku, 5413 žáků 8. ročníku a 2540 rodičů žáků 8. a 9. ročníku ze základních škol v Praze a Středočeském kraji. Získaná data byla převážena tak, aby struktura výzkumného vzorku z hlediska pohlaví žáků a dosaženého vzdělání jejich rodičů odpovídala jejich skutečnému rozložení v populaci.

V této zprávě představujeme hlavní zjištění z tohoto výzkumu.