Odborný seminář ÚVRV

 

Odborný seminář ÚVRV slouží především rozvoji výzkumných aktivit ústavu prostřednictvím podpory odborného dialogu mezi pracovníky Pedagogické fakulty UK i z jiných domácích a zahraničních pracovišť. Na semináři vystupují pracovníci ústavu s referáty o připravovaných a probíhajících výzkumech a zvaní hosté s přednáškami vztahujícími se k tematice řešených projektů a k aktuálním otázkám školství a vzdělávací politiky.

Většina seminářů je otevřena i studentům doktorského studia a dalším zájemcům. Odborný seminář ÚVRV se již stal známý v okruhu pedagogických výzkumníků i badatelů z dalších společenskovědních pracovišť a řada přednášek přitáhla tak velký počet zájemců, že musíme často hledat prostor mimo naše „domovské“ posluchárny.

Pro bližší informace o chystaných či proběhlých seminářích kontaktujte Mgr. Jaroslavu Simonovou, Ph.D.

Semináře (2021)

Proběhlé semináře (rok 2020)

Proběhlé semináře (rok 2019)

  • Workshop for Ph.D. students on reviewing (and getting published) in academic journals in education
  • Úspěšnost studentů na pedagogických fakultách – data, vývoj a kontext

Proběhlé semináře (rok 2018)

  • Curriculum Reform in Lower Secondary Education in Ireland and the Literacies
  • The Curriculum Development Process in Ireland and Focus on Literacy and Numeracy
  • Principals‘ time allocation in Shanghai school administration context

Proběhlé semináře (rok 2017)

  • Diagnostika časové perspektivy u žáků ZŠ a SŠ

Proběhlé semináře (rok 2016)

Proběhlé semináře (rok 2015)

Proběhlé semináře (rok 2014)

  • Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Příklad projektu „Moc ve školních třídách studentů učitelství“
  • Kritická místa čtenářské gramotnosti z pohledu výzkumu
  • Úskalí a sociální podmíněnost přechodu z mateřské školy do 1. třídy ZŠ
  • Systém diagnostického hodnocení v Maďarsku v kontextu aktuálních trendů v hodnocená výsledků vzdělávání

Proběhlé semináře (rok 2013)