Odborný seminář ÚVRV

 

Odborný seminář ÚVRV slouží především rozvoji výzkumných aktivit ústavu prostřednictvím podpory odborného dialogu mezi pracovníky Pedagogické fakulty UK i z jiných domácích a zahraničních pracovišť. Na semináři vystupují pracovníci ústavu s referáty o připravovaných a probíhajících výzkumech a zvaní hosté s přednáškami vztahujícími se k tematice řešených projektů a k aktuálním otázkám školství a vzdělávací politiky.

Většina seminářů je otevřena i studentům doktorského studia a dalším zájemcům. Odborný seminář ÚVRV se již stal známý v okruhu pedagogických výzkumníků i badatelů z dalších společenskovědních pracovišť a řada přednášek přitáhla tak velký počet zájemců, že musíme často hledat prostor mimo naše „domovské“ posluchárny.

Pro bližší informace o chystaných či proběhlých seminářích kontaktujte Mgr. Jaroslavu Simonovou, Ph.D.

Semináře (2022)

Český tým úspěšně uskutečnil regionální seminář projektu Prevence post-covid sociálního vyloučení za podpory Ústavu výzkumu a vývoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Seminář představil hlavní zjištění dotazníkového šetření v České republice a Polsku a uvedl příklady inspirativních postupů. V neposlední řadě také nabídl návrhy a doporučení na základě poznatků z projektu.

 • PhD journey and beyond: Strategies to write and publish academic papers
 • Revitising tiger parenting: From cultural essentialism to multiple frames of reference
 • Jak dospívající prožívají přechod do středních škol: Věcná zjištění a metodologická poučení z kvalitativní longitudinální studie

Proběhlé semináře (rok 2021)

Proběhlé semináře (rok 2020)

Proběhlé semináře (rok 2019)

 • Workshop for Ph.D. students on reviewing (and getting published) in academic journals in education
 • Úspěšnost studentů na pedagogických fakultách – data, vývoj a kontext

Proběhlé semináře (rok 2018)

 • Curriculum Reform in Lower Secondary Education in Ireland and the Literacies
 • The Curriculum Development Process in Ireland and Focus on Literacy and Numeracy
 • Principals‘ time allocation in Shanghai school administration context

Proběhlé semináře (rok 2017)

 • Diagnostika časové perspektivy u žáků ZŠ a SŠ

Proběhlé semináře (rok 2016)

Proběhlé semináře (rok 2015)

Proběhlé semináře (rok 2014)

 • Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Příklad projektu „Moc ve školních třídách studentů učitelství“
 • Kritická místa čtenářské gramotnosti z pohledu výzkumu
 • Úskalí a sociální podmíněnost přechodu z mateřské školy do 1. třídy ZŠ
 • Systém diagnostického hodnocení v Maďarsku v kontextu aktuálních trendů v hodnocená výsledků vzdělávání

Proběhlé semináře (rok 2013)