Odborný seminář ÚVRV

 

Odborný seminář ÚVRV slouží především rozvoji výzkumných aktivit ústavu prostřednictvím podpory odborného dialogu mezi pracovníky Pedagogické fakulty UK i z jiných domácích a zahraničních pracovišť. Na semináři vystupují pracovníci ústavu s referáty o připravovaných a probíhajících výzkumech a zvaní hosté s přednáškami vztahujícími se k tematice řešených projektů a k aktuálním otázkám školství a vzdělávací politiky.

Většina seminářů je otevřena i studentům doktorského studia a dalším zájemcům. Odborný seminář ÚVRV se již stal známý v okruhu pedagogických výzkumníků i badatelů z dalších společenskovědních pracovišť a řada přednášek přitáhla tak velký počet zájemců, že musíme často hledat prostor mimo naše „domovské“ posluchárny.

Pro bližší informace o chystaných či proběhlých seminářích kontaktujte Mgr. Jaroslavu Simonovou, Ph.D.

Semináře (2022)

 • Jak jsme se posunuli s „velkou“ revizí RVP ZV: bilance dosavadní cesty, otevřená a kontroverzní témata

Na podzim roku 2021 se konala na pedagogických fakultách českých univerzit série seminářů k různým aspektům připravované revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Zapojila se i PedF UK. Od té doby vznikl dokument Hlavní směry revize RVP ZV, proběhla k němu veřejná diskuse, dokument byl upraven, ale některá témata zůstala otevřená (zejména vhodnost vymezení jádrového učiva). Vznikly odborné skupiny při Národním pedagogickém institutu. Nastoupil nový ministr školství, který opakovaně v médiích vyjádřil své přání pojmout revizi radikálněji. Ale také se v Evropě výrazně změnil politický, ekonomický a sociální kontext. Co se za rok v revizi podařilo, nakolik s tím jsou různí aktéři spokojeni, co nás asi čeká dále?

 • PhD journey and beyond: Strategies to write and publish academic papers
 • Revitising tiger parenting: From cultural essentialism to multiple frames of reference
 • Jak dospívající prožívají přechod do středních škol: Věcná zjištění a metodologická poučení z kvalitativní longitudinální studie

Proběhlé semináře (rok 2021)

Proběhlé semináře (rok 2020)

Proběhlé semináře (rok 2019)

 • Workshop for Ph.D. students on reviewing (and getting published) in academic journals in education
 • Úspěšnost studentů na pedagogických fakultách – data, vývoj a kontext

Proběhlé semináře (rok 2018)

 • Curriculum Reform in Lower Secondary Education in Ireland and the Literacies
 • The Curriculum Development Process in Ireland and Focus on Literacy and Numeracy
 • Principals‘ time allocation in Shanghai school administration context

Proběhlé semináře (rok 2017)

 • Diagnostika časové perspektivy u žáků ZŠ a SŠ

Proběhlé semináře (rok 2016)

Proběhlé semináře (rok 2015)

Proběhlé semináře (rok 2014)

 • Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Příklad projektu „Moc ve školních třídách studentů učitelství“
 • Kritická místa čtenářské gramotnosti z pohledu výzkumu
 • Úskalí a sociální podmíněnost přechodu z mateřské školy do 1. třídy ZŠ
 • Systém diagnostického hodnocení v Maďarsku v kontextu aktuálních trendů v hodnocená výsledků vzdělávání

Proběhlé semináře (rok 2013)