Odborný seminář ÚVRV

 

Odborný seminář ÚVRV slouží především rozvoji výzkumných aktivit ústavu prostřednictvím podpory odborného dialogu mezi pracovníky Pedagogické fakulty UK i z jiných domácích a zahraničních pracovišť. Na semináři vystupují pracovníci ústavu s referáty o připravovaných a probíhajících výzkumech a zvaní hosté s přednáškami vztahujícími se k tematice řešených projektů a k aktuálním otázkám školství a vzdělávací politiky.

Většina seminářů je otevřena i studentům doktorského studia a dalším zájemcům. Odborný seminář ÚVRV se již stal známý v okruhu pedagogických výzkumníků i badatelů z dalších společenskovědních pracovišť a řada přednášek přitáhla tak velký počet zájemců, že musíme často hledat prostor mimo naše „domovské“ posluchárny.

Pro bližší informace o chystaných či proběhlých seminářích kontaktujte Mgr. Jaroslavu Simonovou, Ph.D.

Následující seminář

Proběhlé semináře (rok 2019)

 • Workshop for Ph.D. students on reviewing (and getting published) in academic journals in education
 • Úspěšnost studentů na pedagogických fakultách – data, vývoj a kontext

Proběhlé semináře (rok 2018)

 • Curriculum Reform in Lower Secondary Education in Ireland and the Literacies
 • The Curriculum Development Process in Ireland and Focus on Literacy and Numeracy
 • Principals' time allocation in Shanghai school administration context

Proběhlé semináře (rok 2017)

 • Diagnostika časové perspektivy u žáků ZŠ a SŠ
 • Stínové vzdělávání (shadow education) v České republice
 • Kurikulárna reforma na Slovensku – jej sila a slabosť
 • Proběhlé semináře (rok 2016)

 • Vztah rodiny a školy u dětí s problematickým chováním
 • The Challenge of Making Schools Inclusive
 • Student-centered learning environments in higher education classrooms
 • Proběhlé semináře (rok 2015)

 • Nerovné šance jsou problém. Jaké jsou možnosti řešení?
 • Vzdělávání a nerovnost / Education and Inequality
 • Výsledky vzdělávání a sociální mobilita / Educational Attainment and Social Mobility
 • Volba základní školy z pohledu rodičů a škol
 • Proběhlé semináře (rok 2014)

  • Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Příklad projektu „Moc ve školních třídách studentů učitelství“
 • Kritická místa čtenářské gramotnosti z pohledu výzkumu
 • Úskalí a sociální podmíněnost přechodu z mateřské školy do 1. třídy ZŠ
 • Systém diagnostického hodnocení v Maďarsku v kontextu aktuálních trendů v hodnocená výsledků vzdělávání
 • Proběhlé semináře (rok 2013)

  • Vzdělávací reforma v kanadské provincii Ontario
 • Strukturální a sociální podmíněnost výsledků českých žáků
 • Analýza spravedlivého přístupu ke vzdělávání v Austrálii a Kanadě
 • Výsledky českých žáků v mezinárodním šetření matematické a přírodovědné gramotnosti TIMSS 2011
 • Metodologie výzkumu mezigeneračního učení: od otázek k výsledkům
 • Formativní hodnocení
 •