Výuková činnost

 

a) Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání se podílí na výukové činnosti jiných kateder:

Centrum školského managementu

Úvod do řízení pedagogického procesu (prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.)

Srovnávací pedagogika (prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.)

Katedra pedagogiky

Pedagogicko-psychologická praxe s pedagogickou a psychologickou reflexí (vyučující PhDr. Karel Starý, Ph.D., doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.)

Katedra psychologie

Kvantitativní metodologie II (PhDr. Martin Chvál, Ph.D.; PhDr. David Greger, Ph.D.)

Katedra české literatury

Teorie literatury (vyučující PhDr. Veronika Laufková)

Literatura pro děti a média (vyučující PhDr. Veronika Laufková)

Vybraná témata z knihovnictví (vyučující PhDr. Veronika Laufková)

b) Pracovníci Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání každoročně vypisují nabídku volitelných kurzů pro studenty v prezenční i kombinované formě studia:

Pro studenty v prezenční formě studia

Úvod do metodologie výzkumu

Kurikulum a učebnice (vyučující RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.)

Kvalitativní metody v pedagogickém výzkumu (vyučující PhDr. Karel Starý, Ph.D.)

Spravedlivost ve vzdělávání (vyučující PhDr. David Greger, Ph.D.)

Pro studenty v kombinované formě studia

Kurikulum a učebnice (vyučující RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.)

Kvalitativní metody v pedagogickém výzkumu (vyučující PhDr. Karel Starý, Ph.D.)

Spravedlivost ve vzdělávání pro studenty (vyučující PhDr. David Greger, Ph.D.)

Věda a technika pro děti (vyučující RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.)

c) Pracovníci Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání vyučují ve dvou kurzech v rámci programu ERASMUS:

Equity in Education (vyučující PhDr. David Greger, Ph.D.)

Introduction to Pedagogy (garant kurzu PhDr. David Greger, Ph.D.)

Quality in Education (prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc., doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.) 

Student centered education (doc. Sabine Hoidn, Ph.D.)

Katedrálním koordinátorem pro studenty programu Erasmus+ je PhDr. Vít Šťastný, Ph.D. (vit.stastny@pedf.cuni.cz), Myslíkova 7, 1. patro, kancelář M106