Orbis Scholae

Orbis scholae – odborný recenzovaný časopis v češtině a angličtině

Orbis scholae je recenzovaný odborný časopis, který vydává Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze od roku 2006. Orbis scholae se zaměřuje na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních a globálních souvislostech. Časopis po odborné stránce vede ÚVRV PedF UK ve spolupráci s IVŠV MUv Brně. Ročně vycházejí tři čísla časopisu, dvě čísla česky a jedno číslo anglicky. Většina čísel je tematicky zaměřena. Plné texty všech čísel časopisu je možné stáhnout na internetové stránce časopisu www.orbisscholae.cz v sekci Archiv.

Od roku 2015 je časopis zařazen do databáze ERIH Plus.

Od roku 2013 je Orbis scholae zařazen v databázi SCOPUS.

Od roku 2013 je Orbis scholae je zařazen do databáze CEEOL.

Od roku 2010 je Orbis scholae zařazen v mezinárodní výzkumné databázi Education Research Complete (dostupná přes EBSCO).

V roce 2008 figuruje Orbis scholae na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice.

 

Dosud vyšlá čísla časopisu byla věnována následujícím tématům:

2/2018 USING INTERNATIONAL LARGE-SCALE ASSESSMENTS
FOR INFORMING NATIONAL POLICIES

1/2018 KURIKULÁRNÍ REFORMA V ČR A SR 10 LET POTÉ: BILANCE A VÝZVY PRO SOUČASNOU ŠKOLU

3/2017 MULTILINGUALISM AND LANGUAGES IN EDUCATION

2/2017 

1/2017 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘECHOD DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

3/2016 SCHOOL TRACKING: DIVERSE MECHANISMS, EFFECTS AND POLICY RESPONSES

2/2016 KULTURY VYUČOVÁNÍ A UČENÍ V OBORECH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

1/2016

1/2015 VARIA (neematické číslo)

3/2014 STANDARDY V UČITELSKÉ PROFESI

2/2014 TEXTBOOKS AND EDUCATIONAL MEDIA IN A DIGITAL AGE

1/2014 VARIA (netematické číslo)

3/2013 VNĚJŠÍ DIFERENCIACE VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Editoři: David Greger, Jana Straková

2/2013 EMOČNÍ ASPEKTY VYUČOVÁNÍ A UČENÍ
Editoři: Michalea Gläser-Zikuda, Iva Stuchlíková, Tomáš Janík

1/2013 VARIA (netematické číslo)

3/2012 KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ

Editoři: Tomáš Janík, Martin Chvál

2/2012 VÝUKA MATEMATIKY A ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI
Editor: Naďa Vondrová

1/2012 VARIA (netematické číslo)

3/2011 PEDAGOGICKÉ VEDENÍ ŠKOLY: LIDÉ V ČELE ŠKOLY A UČENÍ ŽÁKŮ
Editoři: Dominik Dvořák, Martin Sedláček

2011/2 TOWARDS EXPERTISE IN THE TEACHING PROFESSION

Editoři: Michaela Píšová

2011/1 Varia (netematické číslo)

2010/3 SVĚT SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY

Editoři: Eliška Walterová, Tomáš Janík, Věra Ježková

2010/2 EDUCATIONAL CHANGE IN THE GLOBAL CONTEXT

Editoři: David Greger, Petr Najvar

2010/1 EVALUACE VE ŠKOLE

Editoři: Martin Chvál, Stanislav Michek, Milan Polorbis_scholae_3_2007

 

2009/3 VÝZKUM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB A VZDĚLÁVACÍ POLITIKA
Editoři: Karel Černý, Martin Chvál

2009/2 STUDIES ON TEACHING AND LEARNING IN DIFFERENT SCHOOL SUBJECTS
Editoři: Tomáš Janík, Pertti Kansanen

 

2009/1 SOCIÁLNÍ DETERMINANTY VZDĚLÁVÁNÍ
Editoři: Jiří Němec, Kateřina Vlčková

2008/3 ŠKOLA JAKO UČÍCÍ SE ORGANIZACE
Editoři: Karel Starý, Petr Urbánek

 

2008/2 EDUCATION, EQUITY AND SOCIAL JUSTICE
Editoři: David Greger

2008/1 VIDEOSTUDIE VE VÝZKUMU VYUČOVÁNÍ A UČENÍ
Editoři: Tomáš Janík, Petr Najvar

2007/3 UČITEL V REFLEXI ZMĚN ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ POLITIKY
Editoři: Jaroslava Vašutová

2007/2 THE TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL SYSTEMS IN THE VISEGRÁD COUNTRIES
Editoři: Eliška Walterová, David Greger

2007/1 KURIKULUM V PROMĚNÁCH ŠKOLY
Editoři: Josef Maňák, Tomáš Janík

 

2006/1 Představení projektu Centra základního výzkumu školního vzdělávání